Dobra wentylacja pomieszczeń

Wentylacja jest ważnym czynnikiem w utrzymaniu temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Można to zrobić poprzez wentylację mechaniczną lub wentylację naturalną.

W niektórych krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące wentylacji w budynkach. Na przykład w Malezji budynki muszą być wyposażone w wentylator, aby utrzymać temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach.